КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

0700 11 112

contacts@asp-bg.com

ДЕНОНОЩЕН ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР-24/7

За връзка при алармени сигнали и други събития, свързани с охраната на вашите обекти.

0700 11 112

operative_centre@asp-bg.com
 

30 ГОДИНИ КАЧЕСТВЕНА ОХРАНА

ОБУЧЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛИ

ОБУЧЕНИЕТО Е КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА

 

ASP е агенция за сигурност и охрана Лидер в Качеството и поддържа безупречна система за обучение, контрол, максимално високо заплащане и бонусно мотивиране за стари и нови служители, охранители на работа на позициите физическа охрана, автопатрул, инкасатор и други в регионалните ни офиси София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен и цялата страна.

 

За нас хората са най-важния фактор за успех. Приоритет за нас е непрекъснато да инвестираме в обучения и повишаване квалификацията на служителите си, за да поддържаме високо европейско ниво в бизнеса.

 

Висококвалифицирани специалисти с богат охранителен и оперативен опит във въоръжената и невъоръжена охрана, подготвят курсистите да получат международно признати удостоверения и свидетелства.

 

Освен началната подготовка, служителите преминават специална подготовка и ежегодно подлежат на задължителна атестация с полагане на изпит.

 

Специално внимание се отделя на поведението на охранителите по време на работа, комуникативните им умения и отношението към клиентите. Те получават необходимата теоретична подготовка и практически умения за реагиране в екстремални ситуации, за защита на клиентите от всякакъв вид посегателства и криминални прояви и осигуряване на нормален работен процес в охраняваните обекти.

 

Извършва се качествено и професионално обучение на персонала, с цел професионално изпълнение на поетите договорни ангажименти, осигуряване на необходимата превенция за недопускане на несъответствия, престъпления, терористични актове и заплахи за сигурността на охраняваните обекти и транспортирането на ценни пратки и товари. Наред с гореописаното, при извършване на обученията ASP Ltd. акцентира на начина на поведение на своите охранители, а именно чисто човешкото и любезно отншение към клиенти и служители.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 

  • Подготовка на висококвалифицирани служители за нуждите на “ASP” Ltd;
  • Усъвършенстване на професионалната им квалификация.

 

СЪПЪТСТВАЩИ ЦЕЛИ

 

  • Първоначална подготовка на охранители;
  • Подготовка на специалисти по лицензираните за обучение професии;
  • Провеждане на специализирана задължителна професионална подготовка на всички служителите от “ASP” Ltd, съобразно заеманата от тях длъжност, по следните специалности: Охрана на имуществото на физически или юридически лица, Охрана на ценни пратки и товари (Инкасо), Лична охрана на физически лица, Охрана на мероприятия.

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБУЕНИЕТО

 

  • Овладяване на знания, умения и навици от обучаващите се по съответните професии;
  • Изграждане на организационни и трудови качества, които се изискват в охранителната дейност;
  • Осигуряване на високо качество на професионалното обучение чрез непрекъснат контрол през всички етапи на учебно-квалификационния процес и осигуряване на устойчиви ключови умения и гъвкави специфични умения, съобразно заявените потребности.

КЛИЕНТИ

СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА НАС

 

40

Международни Клиента

130

Обекта на Търговски Вериги

10000

Индивидуални Клиенти

365

Дни Неуморна Работа