Качествената охранителна компания
Call Center   0700 11 112
shadow1

Физическа Охрана на Обекти на оптимална цена - ASP

ASP се позиционира като лидер по качество на услугата за физическа охрана и гарантира това със сложна и комплексна система за контрол на всички свързани с тази дейност процеси. Ние следим и редовно удовлетвореността на всичките ни клиенти в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас, Плевен, Пазарджик, Благоевград, Русе, Враца, Добрич, Хасково, Велико Търново, Габрово , Търговище, Дупница, Шумен и Смолян и цяла България.

Към момента фирмата охранява бизнеса на множество големи международни вериги и български корпоративни клиенти, като търговски вериги, производствени предприятия и други, на които дава безупречни резултати. Охраната може да бъде въоръжена и невъоръжена, като цялостната услуга включва следните елементи:

■ Извършване на охранително обследване преди поемане на обекта,
както и при промяна на организацията му
■ План за охрана, разработен за конкретния обект
Обучени охранители с фирмено облекло по стандартите на ASP
■ Денонощен оперативен център за обработка на сигналите от обекта
и реакция от автопатрулен екип
Имуществена отговорност и застраховка
■ Супервайзор, гарантиращ високото качество на предлаганата
услуга чрез редовна проверка на работата на охранителите, обектовата
документация по места, както и срещи с представители на Възложителя
■ Изграждане на технически системи и извеждане на част от камерите на
обекта в оперативния център на ASP с цел контрол на критичните точки
в обекта и работата на охранителите

 

Охрана на мероприятия

ASP Ltd. предоставя охранителна дейност по организиране, обезпечаване,
режим на контрол и безпрепятствено протичане на масови мероприятия,
обществени прояви, изложби, концерти, презентации, бизнес
мероприятия, спортни състезания и всички други дейности, имащи
краткосрочен характер. ASP Ltd. разполага с всички необходими ресурси,
за да гарантира сигурността на участниците и безпрепятственото
протичане на всички масови прояви, чрез професионално отношение и
доказан опит.

 

Персонална охрана

Услугата включва изпълнението на комплекс от мерки, стъпки и
мероприятия, целящи защита на живота, здравето и сигурността на
личността. За реализацията на охранителната дейност ASP Ltd. използва
специално обучени служители, притежаващи значителен опит с доказани
индивидуални качества в тази област. ASP Ltd. гарантира, че всички мерки
за безопасност, осигуряващи лична охрана, биват индивидуално изготвени
и представляват конфиденциална информация.

 

В ASP знаем, че високо качество на услугите се постига чрез:

■ Обучителни програми за първоначално и периодични обучения

■ Ежедневен отдалечен контрол на охранителите от централата на ASP

■ Редовен и периодичен контрол на място по обектите от ръководителите и вътрешен контрол

■ Постоянен контрол на качеството

■ Незавсиимо редовно следене удовлетвореността на клиента

■ Най-добрите мотивиращи и справедливи условия за служителите 

 


ЗАЯВКИ ЗА ОГЛЕД И ИНФОРМАЦИЯ

ASP Ltd.
Call Center: 0700 11 112
Е-майл: contacts@asp-bg.com

ASP Ltd.
Осъществени технически проекти

Проекти за техническо изграждане на охранителни и други системи от екипите на ASP.

ASP Ltd. е лидер по качество и една от най-големите охранителните фирми и агенции за сигурност и охрана на българския пазар. Като такава, компанията предлага комплексни охранителни услуги и дейности (СОД / СОТ, монтаж / инсталиране и поддръжка на охранителна техника и системи за сигурност, Видео мониторинг, Инкасо и Физическа охрана на обекти) на територията на цялата страна на изгодни цени. Постоянно активно развива и своята мрежа от регионални клонове и офиси в София, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Русе, Враца, Дупница, Шумен, Добрич, Смолян, Хасково, Велико Търново, Търговище и Габрово.

Сподели в мрежата