Качествената охранителна компания
Call Center   0700 11 112

Цялостно изграждане на технически системи за сигурност в обектите на ДА ДР и ВВЗ

 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” е специализиран орган на Министерския съвет за провеждане на държавната политика в областта на натрупването, съхраняването и използването на държавните резерви и военновременните запаси на страната в съответствие с интересите на националната сигурност.

 

Предизвикателство:

Цялостно изграждане на технически системи за сигурност във всички обекти на териториалните поделение на държавната агенция в страната.

Решение:

Специалисти на ASP Ltd. проектираха, изградиха и поддържаха във всички складови, медицински и петролни бази на териториалните поделения на агенцията в страната, технически системи за охрана, както следва: сигнално известителни системи в административните помещения на базите, обемна и периметрова охрана по външния периметър на охраняваните бази, системи за външно видеонаблюдение, системи за контрол на обходите на охранителния състав и други технически решения с цел опазване неприкосновеността на имуществото съхранявано в базите на държавната агениция.

ASP Ltd.

Сподели в мрежата