Качествената охранителна компания
Call Center   0700 11 112

Система за видеонаблюдение и контрол на офис сграда СОЛИД 55

Солид 55 е непрекъснато развиваща се иновативна компания, която предлага на европейския пазар уникални продукти в областта на сигурността, вратите, заключващите системи и дизайна.

Предизвикателство:

Изграждане и поддръжка на система за видеонаблюдение сградата на СОЛИД 55 ООД.

Решение:

ASP Ltd. проектира, достави, изгради, пусна в експлоатация и поддържа система за система за видеонаблюдение, контролирано на локално ниво и с отдалечен достъп чрез модерно изградени системи за видеонаблюдение на офис сградата на СОЛИД 55 ООД, намираща се на бул. Цариградско шосе 7-ми км.

 

ASP Ltd.

Сподели в мрежата