Качествената охранителна компания
Call Center   0700 11 112

Видеодомофонна система на бизнес център БЕЛИСИМО - София

Галчев инженеринг груп АД

ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД изпълнява строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура, строежи от транспортната и енергийната инфраструктура, както и такива от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. Компанията извършва реконструкция, рехабилитация и модернизация на съществуващи сгради.

 

Предизвикателство:

Доставка, изграждане и поддръжка на видеодомофонна система.

Решение:

ASP Ltd. проектира, достави, изгради, пусна в експлоатация и поддържа цялостна видеодомофонна система в сградата на Бизнес център БЕЛИСИМО на бул. България в София.

ASP Ltd.

Сподели в мрежата