Качествената охранителна компания
Call Center   0700 11 112

Система за видеонаблюдение и контрол и система за периметрова охрана на обект: Складова база на ”ЕКО Ресурс -Р

Еко ресурс - Р ООД се занимава с услуги по озеленяване, битово и разделно сметосъбиране и сметоизвозване, предварителна обработка на разделно събраните отпадъци, включващо сепариране, балиране и предаването им на краен преработвател за рециклиране или оползотворяване от 2004год. Компанията създава Съоръжения за сепаиране на разделно събраните отпадъци.

 

 

Предизвикателство:

 

Изграждане на система за видеонаблюдение и контрол и система за  периметрова охрана на Складова база на „ЕКО Ресурс - Р” ООД находяща се в кв. Илиянци, гр. София

 

Решение:

 

На територията на Складовата база с машини и съоръжения за обработка и рециклиране на отпадъци на „ЕКО Ресурс - Р” ООД находяща се в кв. Илиянци, гр. София ASP Ltd. проектира и изгради система за видеонаблюдение и контрол с цветни камери и техническа система за периметрова охрана на складовата база.

ASP Ltd.

Сподели в мрежата