Качествената охранителна компания
Call Center   0700 11 112

Техническа система за сигурност и видеонаблюдение в ТЕЦ София Изток

Топлофикация София EАД е най-старата топлофикационна система в България. По мащабите на производство и периметъра на обслужване „Топлофикация София” EАД е най-голямото дружество в страната и на Балканския полуостров.

 

Предизвикателство:

 

Проектиране и изграждане на техническа система за сигурност и видеонаблюдение в ТР София-Изток.

 

Решение:

 

ASP Ltd. проектира и изгради система за видеонаблюдение в залата на мрежова помпена станция на територията на ТЕЦ София Изток.

 

ASP Ltd.

Сподели в мрежата