Качествената охранителна компания
Call Center   0700 11 112

Видеонаблюдение в дома за деца лишени от родителски права с. Бързица

В село Бързица, близо до гр. Провадия се намира Дом за деца и младежи от 7 до 19 годишна възраст. Битовите условия в защитеното жилище са много добри. Младежите сами се грижат за чистотата на стаите, бита, храненето и хигиената си.

Посещават ги възрастни жени от селото и учат момичетата на ръкоделие.

 

Предизвикателство:

 

Проектиране, доставка и изграждане на техническа система за сигурност - видеонаблюдение в Дом за деца лишени от родителски права в с. Бързица.

 

Решение:

 

С цел по- голямата сигурност на децата и възпитателите в Дома за деца лишени от родителски права в с. Бързица, ASP Ltd. проектира, достави, изгради и поддържа  система за видеонаблюдение, позволяваща наблюдение, контрол и запис.

ASP Ltd.

Сподели в мрежата