Качествената охранителна компания
Call Center   0700 11 112

Сигнално известителни системи в обектите на М и БМ експрес ООД

М и БМ експес ООД осъществява куриерска дейност с  универсални и неуниверсални услуги на територията на цялата страна.
 

Предизвикателство:
 

Изграждане на сигнално- известителни системи на обектите на М и БМ експрес.
 

Решение:
 

ASP Ltd. проектира и изгради във всички офиси на куриерската компания в страната технически системи за сигурност чрез сигнално- известителни системи. Монтираните системи са централизирани за 24 часов мониторинг и контрол в националния център на ASP Ltd.

ASP Ltd.

Сподели в мрежата