Качествената охранителна компания
Call Center   0700 11 112

Технически системи за сигурност, видеонаблюдение и контрол на достъпа на КЗК

Комисия за защита на конкуренцията е държавен орган оправомощен да прилага закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите в Република България.

 

Предизвикателство:

 

Изграждане на технически системи за сигурност в административната сграда на Комисията за защита на конкуренцията.

 

Решение:

 

На територията на административната сграда на КЗК, ASP Ltd. проектира, изгради и поддържа всички технически системи за сигурност: сигнално известителна система, система за видеонаблюдение и контрол, контрол на достъпа на посетителите и наемателите в сградата, контрол на достъпа и работното време на служителите на КЗК.

ASP Ltd.

Сподели в мрежата