Качествената охранителна компания
Call Center   0700 11 112

Видеонаблюдение на сградата на Централна лаборатория по карантина на растенията

Централна лаборатория по карантина на растенията

ЦЛКР извършва фитосанитарна лабораторна експертиза на посевен, посадъчен материал, растителни материали, почви и други хранителни среди и окончателна диагностика и идентификация на вредители.
 

Предизвикателство:
 

Проектиране и изграждане на техническа система за сигурност и видеонаблюдение на Централна лаборатория по карантина на растенията.
 

Решение:

ASP Ltd. проектира, изгради и поддържа система за охрана с технически средства, посредством система видеонаблюдение в сградата и прилежащите и части на Централна лаборатория по карантина на растенията на бул. Никола Мушанов в София.

ASP Ltd.

Сподели в мрежата