Качествената охранителна компания
Call Center   0700 11 112

Система за видеонаблюдение и контрол в Столична компания градски транспорт

Столична компания за градски транспорт – София ЕАД

СКГТ - София ЕООД съществува от 1901 год. Днес компанията съществува под името "Център за градска мобилност" ЕООД. То се създава от двете общински дружества "Столична компания за градски транспорт - София" ЕООД и "Паркинги и гаражи" ЕАД, като "Паркинги и гаражи" ЕАД се влива в „СКГТ" ЕООД.

Предизвикателство:

Монтаж на система за видеонаблюдение в автомобили, осъществяващи контрол над автомобилите на СКГТ и редовността на пътниците.

Решение:

ASP Ltd. оборудва и монтира три контролиращи мобилни екипа на Столична компания за градски транспорт със системи за дистанционен контрол и запис на провежданите контролни функции на екипите.

ASP Ltd.

Сподели в мрежата