Качествената охранителна компания
Call Center   0700 11 112

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на униформено работно облекло и обувки

„ ASP“ Ltd.   обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на униформено работно облекло и обувки за 50 охранители, наети по проект BG0505M9OP001-1.003-0987 „Сигурни в бъдещето си“.

Краен срок за подаване на офертите съгласно публичната поканата е до 17.30 часа на 17.02.2017г. 

ДОКУМЕНТИ :

1. публична покана_160_ZUSESIF_ASP.doc

2. Изисквания към офертите.docx

3. Образец на оферта_160.doc

4. Образец на декларация на кандидата _160.doc

5. Методика за оценка на офертите.docx

6. Образец на проекто договор_160-униф. облекло.doc

7. Техническа спецификация_ASP.docx

 

ASP Ltd.
Осъществени технически проекти

Проекти за техническо изграждане на охранителни и други системи от екипите на ASP.

Сподели в мрежата