Качествената охранителна компания
Call Center   0700 11 112

Промяна адреса на РП Плевен от 09.06.2014г.

Уважаеми партньори и клиенти,

от 09.06.2014г. се променя адреса на офиса на регионалното представителство на "Ей Ес Пи" ЕООД в гр. Плевен.

Новият адрес е: 5800 гр.Плевен, ул.“Мусала“№5, Бизнес център „Глория Палас“,ет.2 , офис 10.

телефон 064 940915

                  

 

                    

ASP Ltd.
Осъществени технически проекти

Проекти за техническо изграждане на охранителни и други системи от екипите на ASP.

Сподели в мрежата