Качествената охранителна компания
Call Center   0700 11 112
shadow1

Мисия и Визия

ASP e професионална охранителна фирма Лидер в предоставянето на Качествени охранителни услуги и решения за сигурност. ASP присъства над 25 години на българския пазар, първоначално под бранда „АСО-ПИРЕЛИ“. Компанията е надежден и предпочитан партньор за своите клиенти, като им предоставя най-високо качество на услугата, професионални решения за сигурност и защита на техния успешен бизнес и лично имущество.

 • Кредо - „Живот без риск“
 • Мисия - Oсигуряване на  комплексни и качествени професионални решения в областта на сигурността и тяхното непрекъснато подобряване. 
 • Визия - Визията на ASP се основава на лоялност, коректност и точност във взаимоотношенията със своите клиенти, партньори и служители.

АКЦЕНТИ

 • Компанията предлага пълна гама охранителни услуги с национално покритие в цяла България
 • Най-Високо Качество
 • Над 300 автомобила - специализирани бронирани, автопатрулни, сервизни и административни
 • Над 1500 служители
 • Най-модерният Национален център за мониторинг и видео контрол
 • Постоянен контрол на качеството на услугите
 • Редовно измерване удовлетвореността на клиентите ни
 • Мотивиращи и справедливи условия за служителите, отговарящи на всички изисквания на бългаското законодателство

УСЛУГИ

Компанията полага постоянно усилия да бъде лидер в предлагането на качествена и комплексна охранителна услуга с национално покритие. Комплексната услуга позволява на всеки малък и корпоративен клиент, независимо къде се намира в България, да разчита на ASP за всичко свързано с охраната на имуществото му, в това число: 

От основаването си до днес фирмата помага на своите клиенти да управляват и развиват бизнеса си с комплексни професионални решения в областта на сигурността и предлага пълния спектър от охранителни услуги: охрана на имущество (физическа охрана на обекти, охрана с помощта на технически системи за сигурност, централизирани към мониторингов център и реакция с автопатрулни екипи), охрана и транспорт на ценни пратки и товари (инкасо услуга), охрана на мероприятия, лична охрана на физически лица, проектиране, доставка, изграждане и абонаментно обслужване на технически системи за сигурност, както и решения за информационна сигурност и одит на сигурността.

ASP Ltd. е водеща охранителна компания и агенция за сигурност и охрана - Лидер на българския пазар по качество. Като такава, фирмата предлага комплекснa охранителна услуга на реални и конкурентни цени с национално покритие в цяла България. Фирмата активно развива своята мрежа от регионални клонове и офиси в София, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Русе, Враца, Дупница, Шумен, Добрич, Смолян, Хасково, Велико Търново, Търговище и Габрово.

От 2005 г. ASP Ltd. има внедрена интегрирана система за управление на качеството, безопасността и здравето при работа по международните стандарти ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007 и Стандарт за информационна сигурност ISO 27001: 2005 от 2013г.

Увереността ни, че можем да предложим на своите клиенти винаги най-доброто решение идва от натрупания в множество успешни проекти професионален опит на екипа на ASP Ltd. Ние предлагаме услуги, свързани със сигурността, както на различни като мащаб и изисквания на институции и организации, така и на отделната личност, и знаем, че доверието към нас е отговорност да бъдем надеждният партньор, който оправдава и най-големите очаквания и дава сигурност. Това отношение към услугите, които предлагаме и клиентите, които ни се доверяват личи във всички наши реализирани проекти. Това е една от споделените ценности, които ни дават увереност, че успехът на нашите клиенти ще ни съпътства и в бъдеще.
Петър Миланов

Лицензи и сертификати

Свидетелство за регистрация на търговска марка
Свидетелство за регистрация на търговска марка № 010282184 / 16.03.2012, издадено от Ведомство за хармонизация на въртешния пазар.
Национален лиценз ЧОД
Национален лиценз № 960/04.12.2006г. за извършване на частна охранителна дейност, издаден от ДНСП на МВР.
Сертификат за Интегрирана система за управление накачеството
Сертификат за Интегрирана система за управление накачеството – ISO 9001:2008, от OHMI Euro Cert SARL.
Сертификат за Интегрирана система за здравословни и безопасни условия на труд
Сертификат за Интегрирана система за здравословни и безопасни условия на труд –OHSAS 18001:2007, от OHMIEuroCert SARL.
Сертифицирана по британски стандарт за информационна сигурност
Сертифицирана по британски стандарт за информационнасигурност ISO/IEC 27001:2005 и продуктова сертификация натехнически системи за сигурност.
Удостоверение от КЛД
Сертификат от Комисията за защита на лични данни № 0001193 /2004 г. за администратор на лични данни
Разрешения от КРС № 01289
Разрешение № 01289/ 25.09.2008 г. и изменение към него № 01289 / 10.05.2012г. от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – PMR за територията на Република България.
Разрешения от КРС № 01290
Разрешение № 01290/25.09.2008 г. и изменение към него № 01290 / 10.05.2012г. от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – PMR за територията на гр. София.
Разрешения от КРС № 01215
Разрешение № 01215/11.09.2008г. и изменение към него № 01215 / 19.04.2012г. от КРС за осъществяване на далекосъобщения чрез обособена далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида „точка към точка”.
Членство в НАЛСИЧОД
От 2001 год. ASP Ltd. е член на Националната асоциация на лица и сдружения извършващи частна охранителна дейност и притежава Сертификат № 00023/ 20.12.2001г.
Осъществени технически проекти

Проекти за техническо изграждане на охранителни и други системи от екипите на ASP.