Живот без риск
0700 11 112
shadow1

Обучение за охранители

За нас хората са най-важния фактор за успех.

Приоритет за нас е непрекъснато да инвестираме в обучения и повишаване квалификацията на служителите си, за да поддържаме високо европейско ниво в бизнеса.

 

Висококвалифицирани специалисти с богат охранителен и оперативен опит подготвят курсистите да получат международно признати удостоверения и свидетелства.

Освен началната подготовка, служителите преминават специална подготовка и ежегодно подлежат на задължителна атестация с полагане на изпит. Всеки месец се провеждат тренировки по бойно-приложни спортове и учебни стрелби.

Специално внимание се отделя на поведението на охранителите по време на работа, комуникативните им умения и отношението към клиентите. Те получават необходимата теоретична подготовка и практически умения за реагиране в екстремални ситуации, за защита на клиентите от всякакъв вид посегателства  и криминални прояви и осигуряване на нормален работен процес в охраняваните обекти.

Извършва се  качествено и професионално обучение на персонала,  с цел професионално изпълнение на поетите договорни ангажименти, осигуряване на необходимата превенция за недопускане на несъответствия, престъпления, терористични актове и заплахи за сигурността на охраняваните обекти и транспортирането на ценни пратки и товари. Наред с гореописаното, при извършване на обученията ASP Ltd. акцентира на начина на поведение на своите охранители, а именно чисто човешкото и любезно отншение към клиенти и служители.

 

Основните цели  на обучението са :

         1. Подготовка на висококвалифицирани служители за нуждите на "ASP" Ltd;

         2. Усъвършенстване на професионалната им квалификация.

 

Съпътващите цели  са :

1.Първоначална подготовка на охранители;

2.Подготовка на специалисти по лицензираните за обучение професии;

3.Провеждане на специализирана задължителна професионална подготовка на всички служителите от "ASP" Ltd, съобразно заеманата от тях длъжност, по следните специалности:    

- Охрана на имуществото на физически или юридически лица;

- Охрана на ценни пратки и товари;

- Лична охрана на физически лица;

- Охрана на мероприятия.

 

 Основни задачи на обучението са:

  1. Овладяване на знания, умения и навици от обучаващите се по съответните професии;
  2. Изграждане на организационни и трудови качества, които се изискват в охранителната дейност;
  3. Осигуряване на високо качество на професионалното обучение чрез непрекъснат контрол през всички етапи на учебно-квалификационния процес и осигуряване на устойчиви ключови умения и гъвкави специфични умения, съобразно заявените потребности.
ASP Ltd.

Сподели в мрежата

Направи запитване Cancel reply

Вашият email адрес няма да бъде публикуван.