Живот без риск
0700 11 112
shadow1

Инкасова услуга и дейност

Със своите над 180 (сто и осемдесет) специализирани автомобила ASP Ltd. организира и осъществява услуги от сферата на кеш мениджмънта на територията на цялата страна. Специализираният автопарк е  изцяло нов и оборудван с най-съвременна GPS система за отдалечено проследяване.

 

Осъществяваме транспорт на:

 • пари в брой;
 • ваучери;
 • ценни книжа;
 • благородни метали;
 • произведения на изкуството;
 • други ценности;

 

Предлагани услуги от сферата на кеш мениджмънта:

 • Транспорт и охрана на ценни пратки - Cash-in-transit (C-I-T);

Всеки бизнес е различен и затова ние ще разработим за Вас персонална комплексна услуга, която да отговаря на Вашите нужди, независимо дали имате офиси в цялата страна или стартирате малък бизнес.

Инкасиране (освобождаване на клиент) на ценни пратки:

ASP ltd. може да инкасира ценни пратки от един или повече Ваши офиси и да ги достави до офиси на обслужващата Ви банка, до посочен от Вас адрес или до подразделенията на ДКУ АД.

♦  Доставка на ценни пратки до клиент:

ASP ltd. доставя ценни пратки от един офис на клиент до друг офис, от офис на обслужващата го банка до посочен от него адрес, от подразделение на ДКУ АД до посочен от него адрес.

♦  Доставка на монети:

ASP Ltd. предлага за своите клиенти, имащи необходимост от периодична доставка на монети, да доставя ценни пратки с български разменни монети в опаковки, съдържащи произволен брой монети.

Обработка на ценни пратки:

ASP Ltd. има сключени договори с Дружество за касови услуги АД за услуги свързани с обработката на подготвяни по заявка или на инкасирани ценни пратки за/от клиентите на компанията. Това позволява ASP Ltd. да предоставя на своите клиенти комплексно обслужване, като обработката на ценни пратки се осъществява по стандартите на БНБ.

 • Доставка на инкасови пликове и пломби:

ASP Ltd. е в състояние да доставя специализирани полиетиленови пликове, по утвърден от БНБ стандарт, със сериен номер, баркод и саморазрушаваща се лепенка, в произволни размери /брандирани и небрандирани/, както и пластмасови пломби със сериен номер и баркод /брандирани и небрандирани/.

 • Съхранение на парични средства:

ASP Ltd. предлага съхранение на ценни пратки и парични средства по обявена и фактическа стойност за свои клиенти на цялата територия на Република България, като стойността на ценни пратки в чуждестранна валута се приравняват към лева по фиксинга на деня. Ценните пратки са застрахователно обезпечени за целия период на владение от ASP Ltd.

 • ASP Safe Trans;
 • Мониторинг на АТМ-и и Кеш терминали:

ASP Ltd. предлага услугата мониторинг на АТМ устройства и кеш терминали, на база предоставен ограничен достъп до софтуерни приложения на партньорски банкови и други институции.

ASP Ltd. е в състояние самостоятелно да следи, планира и осъществява обслужването на подобен вид устройства, без необходимост клиентите ни да поддържат паралелни структурни звена.

 • Обслужване на АТМ-и и Кеш терминали:

ASP Ltd. предлага услугата, която включва изграждане на технически системи за сигурност на АТМ-и и кеш терминали, проверка на място на статуса на устройството, зареждане с парични средства, зареждане на празни касети на терминали за комунални услуги, ревизия и отчет на паричните средства в АТМ устройствата и терминалите, както и незабавна реакция при възникнали проблеми с карти на граждани по време на експлоатация на АТМ устройства.

Предимства:

 • Сигурност и надеждност;
 • Съществуващия за Вас охранителен риск ще бъде поет от ASP Ltd. с гарантирана отговорност;
 • Премахва се необходимостта Ваш персонал да пренася пари и ценности до/от обслужващата Ви банка;
 • Отпада риска за нападания над Ваш персонал докато пренася ценности;
 • Непрекъснато наблюдение в денонощен център на ASP Ltd., в реално време, на инкасовите автомобили, посредством най-съвременна GPS технология;
 • Пълна обезпеченост на охранителните рискове:

♦ товаро-разтоварни операции;

♦ въоръжен грабеж на парични средства;

♦ тротоарен риск;

♦ погубване на ценните пратки от пожар в автомобилите;

♦ действия на нелоялен служител ;

 • Съответствие със законовите изисквания - Инкасовата дейност на ASP Ltd. е организирана и се изпълнява в пълно съответствие с действащите законови изисквания.
 • Удобство и предвидимост - Инкасовата дейност на ASP Ltd. се осъществява с достатъчна ресурсна обезпеченост. Това ни позволява да Ви предоставим услугата такава, каквато Ви е необходима.
 • Комплексно обслужване - За корпоративни клиенти предлагаме доставянето и администрирането на всички охранителни услуги /физическа охрана, СОТ, инкасова дейност и т.н./ на цялата територия на страната.
 • Пакетно обслужване- За корпоративни клиенти осигуряваме пакетно месечно обслужване, което значително намалява високоплатения административния труд при отчитане на дейността.
 • Преференциална цена- При пакетно обслужване, предлагаме преференциална цена, позволяваща драстична оптимизация на досега правените от Вас обичайни разходи.
 • Пълна аналитичност и възможност за управление на услугите - Посредством услугата ASP Safe Trans, клиентите на ASP Ltd. имат възможността да правят заявки за отделните услуги, според специфичните си потребности, в условията на защитена информационна среда, както и по всяко време да правят справки по най-различни критерии за обема и вида на ползваните услуги.
ASP Ltd.

Сподели в мрежата

Направи запитване Cancel reply

Вашият email адрес няма да бъде публикуван.